Select Page

Reguilty Group AB (Publ) tillhandahåller genom tjänsten nvr.se digitala aktieböcker. Tjänsten är mycket mer omfattande än bara en aktiebok och innehåller även hjälpmedel vid hantering av optioner eller vid större nyemissioner. Fördelen med tjänsten är att det är superenkelt att hålla koll på den lagstadgade aktieboken både vid händelse av snabbt utdrag såväl som vid administration av den. 

Vi ser fram emot att inom snar framtid kunna erbjuda våra kunder möjligheten att ta del av den digitala aktieboken.