Sedan 1 oktober har Sense4 Solutions tillsatt Peter Alkeryd som ny extern VD, som tar över jobbet efter grundaren Michael Cavallin. Tillträdet innebär ett skifte i Sense4 Solutions resa i att gå från ett ägarlett bolag till att bli mer ägarstyrt. Vid årsskiftet 2021 tillsattes en styrelse för att ge bolaget viktiga kompetenser inom strategisk planering, tillväxt och organisationsutveckling. Styrelsens arbete leds av ordförande Cina Frykman som bland annat har erfarenhet från egna tillväxtresor inom medicinteknik.

”Vår vision är att bli en av de starkaste redovisningsbyråerna på marknaden som genom smarta digitala flöden hjälper våra kunder att utvecklas som företagare”.
Cina Frykman, Sense4 Solutions styrelseordförande”.

Initialt kommer bolaget att rikta ett stort fokus mot både befintliga och nya kunder och utforska nuvarande och kommande behovsbild.

”Vi ser ett stort behov av att bidra med både struktur och spetskompetens inom ekonomi för att företagare i större utsträckning ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därmed lyfta sina företag till nästa nivå”. – Michael Cavallin, grundare Sense4 Solutions

Sense4 Solutions har sedan starten utvecklat en stark infrastruktur med digitaliserade flöden, som gör att bolaget både kan följa upp personalens arbetsbelastning och mående, liksom att se avgörande trender hos kunder.

Vad kommer Peter Alkeryd bidra med till Sense4?
– Min ambition som VD är att nå ut med den passion som finns inom bolaget kring att stötta drivna entreprenörer. Fortsätta bygga både stöd- och tillväxtfunktioner som både underlättar och utvecklar kundens bolag till nästa nivå. Jag har senaste åren jobbat som coach och förändringsledare där jag under flera år lett förändringsprocesser kring att bygga stabila och hållbara bolag.

 

Vad fick dig att acceptera detta uppdrag?
– Många entreprenörer jag träffat vill ta steget upp och utveckla ett starkare ledarskap med bättre struktur. Med min erfarenhet och Sense4 Solutions lösningar inom ekonomi ser jag hur vi kan växla upp och ytterligare stärka både bolagets och våra kunders framgång. Viktigast av allt; vill jag fortsätta att utveckla ett riktigt bra företag där människor trivs, utvecklas och vill vara med och ta våra lösningar till nästa nivå! – Peter Alkeryd, VD Sense4 Solutions

 

Mer info:

Peter Alkeryd, VD, 0775 – 88 86 52, peter.alkeryd@sense4.com

Cina Frykman, Styrelseordförande, 0706 – 27 97 24, cina.frykman@sense4.com

 

Om bolaget

Sense4 Solutions grundades 2016 med fokus om att hjälpa entreprenörer att kunna fokusera helhjärtat på sin verksamhet och få stöttning inom ekonomi, redovisning samt tillväxt. Bolaget har sedan starten växt successivt och är nu redo att ta ett nytt kliv. Parallellt värnar bolaget om en öppen kultur och att vara en trygg arbetsplats, där människor trivs och får chansen att utvecklas och bidra.